13.11.2020

prace wykonywania ścian fundamentowych z bloczków betonowych