2015-2016 Inwestycja Przy Baszcie

Budynek wielorodzinny z 11 mieszkaniami i 1 lokalem biurowym